FDM 3D Printning

KJ Additive använder professionella FDM 3D printers. Våra 3D-printers kompenserar t.ex. automatiskt för plastens krympvärde och använder lösningsbart stödmaterial för verklig friformsframställning av komplexa detaljer.

FDM tekniken skapar 3D utskrifter av samma starka och stabila termoplaster som används inom traditionella tillverkningsmetoder såsom formsprutning.

Nya material blir hela tiden tillgängliga för FDM 3D printing. KJ Additive strävar efter att utöka antalet material som vi arbetar med. För närvarande kan du beställa följande material:

ABS: Ett starkt och relativt flexibelt all-round material. Lämpar sig för alla typer av utskrifter. Lätt att efterbearbeta (t.ex. gängning, slipning). Går lätt att ytbehandla antingen med aceton eller slipning och/eller målning. Produktblad för Stratasys ABSplus.

Nylon 6: Ett starkt, mycket flexibelt och uthålligt material. Printa detaljer med hållbara leder och snäppen.

FDM 3D printning
FDM 3D printning

Att tänka på

Additiv tillverkning med FDM 3D printers har som alla tillverkningsmetoder attribut som bör beaktas antingen när man designar produkter optimerade för 3d printning, eller när man beställer 3D printade produkter.

FDM bygger modellen genom att extrudera materialsträngar lager för lager. Hur detaljen orienteras i printern har betydelse både för utseendet samt hållfastheten, och ibland behövs en kompromiss mellan dessa egenskaper. På rörböjen nedan skulle således det cirkulära tvärsnittet som vilar på byggplattan bli aningen ”steppad” beroende på vald lagertjocklek.

accuracy
FDM printade detaljer är starkast längs med strängarna som bilden ovanför beskriver.
FDM printade detaljer är starkast längs med strängarna som bilden ovanför beskriver.

Produktdesign

När man designar produkter för FDM tillverkning bör man om möjligt följa dessa 3 regler. Vi konsulterar er gärna för att optimera designen.

Regel #1: Gör z höjderna en hel multipel av använd lagertjocklek.

Är inte höjden jämt delbar med lagertjockleken kommer printern att vara tvungen att antingen addera eller subtrahera ett lager.

Regel #2: Säkerställ att väggtjockleken åtminstone medger två strängar material.

I teorin går det att bygga så tunna väggar som 0.3 mm. Men en så tunn vägg kommer inte att vara stabil. En tumregel är att tjockleken inte bör understiga 0,7 mm. Men värdet beror på vilken lagertjocklek som används samt väggens höjd. Tveka inte att konsultera oss om ni är osäker.

Regel #3: Den viktigaste, minimera behovet av stödmaterial.

För att minimera byggtid samt materialåtgång och därmed kostnaden måste man ta hänsyn till behovet av stödmaterial.

Varje lager material vilar på det underliggande. OM lutningen överstiger 45 grader kan inte det underliggande lagret stöda nästa lager och då måste stödmaterial först läggas ut för att stödja lagret. Att bygga stödmaterial tar precis lika lång tid som modellmaterial. Om stödmaterial behövs ökar byggtiden och materialåtgången och därmed kostnaden.

support
Observera att i många fall kan man undvika behovet av stödmaterial genom orienteringen av modellen i 3D printern.
Observera att i många fall kan man undvika behovet av stödmaterial genom orienteringen av modellen i 3D printern.